Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / informacja dotycząca zaproszenia dp przetargu nr 11/2018 z dnia 23.04.2018 r.

informacja dotycząca zaproszenia dp przetargu nr 11/2018 z dnia 23.04.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 11/2018 opublikowanego w prasie codziennej „Puls Biznesu” w dnia 23 kwietnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy: „MICRO-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 19-300 Ełk, Sordachy 2A.
W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. w dniu 30 maja 2018 r. udzielił Zezwolenie nr 258 Przedsiębiorcy MICRO-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 19-300 Ełk, Sordachy 2A. na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .
Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki SSSE planuje zakup nieruchomości o nr geod. 32803/13, powierzchni 1,1424 ha, gdzie zamierza wybudować zakład produkcyjny, w skład którego wchodzić będzie hala produkcyjno-magazynowa oraz budynek administracyjno-socjalny o ogólnej powierzchni około 2000 m2 wraz z infrastrukturą.
W związku z planowaną inwestycją Przedsiębiorca na terenie Strefy poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku oraz zatrudni po dniu uzyskania zezwolenia 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięciaBack