Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zaproszenia nr 9 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów z dnia 20.04.2018

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 9 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów z dnia 20.04.2018

Zarząd SSSE S.A. informuje, że na zaproszenie nr 9/2018 do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Augustów z dnia 20.04.2018 r., mającego na celu:
• sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów oraz
• udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy: METRO Robert Metelicki z siedzibą: 16-300 Augustów, ul. Turystyczna 18, nana zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów.

W dniu 4 lipca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy: METRO Robert Metelicki Zezwolenie nr 264 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Augustów. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Augustów nieruchomość o nr geodezyjnym 717/17. oraz poniesie na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) w terminie do dnia 31.03.2022 roku. Ponadto Przedsiębiorca zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31.03.2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia. Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 31.03.2022 roku.Back