Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca zaproszenia nr 7/2018 z dnia 13.04.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Szczuczyn

Informacja dotycząca zaproszenia nr 7/2018 z dnia 13.04.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 7/2018 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/1 o pow. 3,5585 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszone w „Naszym Dzienniku” w dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta: Zakłady Mięsne Zakrzewscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Wiejska 7, 08-330 Kosów Lacki, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn.
Przetarg wygrał Przedsiębiorca: Zakłady Mięsne Zakrzewscy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiejska 7, 08-330 Kosów Lacki. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

W dniu 22 czerwca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy Zakłady Mięsne Zakrzewscy Sp. z o.o. Zezwolenie nr 259 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Szczuczyn nieruchomość o powierzchni 3,5585 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 52 000 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zatrudni co najmniej 25 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 4 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.Back