Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja o zakończeniu procedury rokowań Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Informacja o zakończeniu procedury rokowań Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 6/2018 z dnia 2 marca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Malow Sp. z o.o. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Malow Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki, Zezwolenie nr 255 z dnia 12 kwietnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł w terminie do dnia 31.10.2023 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 629 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31.10.2023 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia (w wymiarze 635 pracowników) przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.Back