Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja o roztrzygnięciu przetagu łącznego Nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Informacja o roztrzygnięciu przetagu łącznego Nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 5/2018  z dnia 28.02.2018 r. mającego na celu sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7  i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 28 lutego 2018 r. wpłynęły dwie  oferty: 
1.ZincPro Dojnikowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Majerskiego 
2.S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Przytorowa 3
Oferta Przedsiębiorcy ZincPro Dojnikowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została oceniona przez członków komisji, że nie jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wydaną przedsiębiorcy i nie spełnia wymogów przetargu.
Oferta Przedsiębiorcy S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Przytorowa 3  spełniała wymogi przetargu
W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. udzielił Zezwolenie nr 256 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Przedsiębiorcy S-P-S WARAKSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przytorowej 3, 16-400 Suwałki
W oparciu o otrzymane Zezwolenie Przedsiębiorca S -P-S WARAKSA Sp. z o.o. zakupi nieruchomość o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5 i poniesie wydatki inwestycyjne, w wysokości co najmniej 26 000 000,00 zł, oraz zatrudnieni na terenie strefy 60 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2020 roku.
 Back