Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja o zakończeniu procedury rokowań nr 3/2018 z dnia 06.02.2018 roku

Informacja o zakończeniu procedury rokowań nr 3/2018 z dnia 06.02.2018 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 3/2018 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy BRAVILOR BONAMAT Sp. z o.o. na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok.
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, Zarząd SSSE S.A. w dniu 22.03.2018 r. wydał Zezwolenie nr 254 Przedsiębiorcy BRAVILOR BONAMAT SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 13 600 000,00 zł w terminie do dnia 1.10.2021 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 30 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 8 nowych pracowników, w terminie do dnia 1.10.2021 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 38 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.Back