Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja o rozstrzygnięciu przetargu łącznego nr 20/2017 z dnia 29.12.2017 roku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu łącznego nr 20/2017 z dnia 29.12.2017 roku

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 20/2017 na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1 (o pow. 0,0248 ha), 35009/2 (o pow. 0,5793 ha), 35010 (o pow. 0,5267 ha), 35011 (o pow. 0,6714 ha), 35012 (o pow. 0,3020 ha), 35013 (o pow. 0,5340 ha), 35014 (o pow. 0,6330 ha), 35021/14 (o pow. 0,2072 ha) i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęła jedna oferta: SALAG SP. Z O.O. SP. K.  z siedzibą w Suwałkach.

W wyniku negocjacji, Zarząd SSSE S.A. w dniu 22.03.2018 r. wydał Zezwolenie nr 253 Przedsiębiorcy SALAG Sp. z o.o. Sp. K.  Przedsiębiorca zakupi nieruchomość o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1, 35009/2, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35021/14, poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 230 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2019 r. i utrzyma zatrudnienie w wymiarze 235 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.Back