Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca zaproszenia nr 14/2017 z dnia 15.09.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Ełk

Informacja dotycząca zaproszenia nr 14/2017 z dnia 15.09.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego nr 14/2017 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 2771/6 o powierzchni 1,4743 ha, KW: OL1E/00029721/2 i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Pulsie Biznesu” w dniu 15 września 2017 r. wpłynęła jedna oferta: LED LEASE Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. Nowy Świat 41 A, 00-042 Warszawa, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

Po akceptacji nabywcy przez Radę Nadzorczą Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 6 listopada 2017 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy LED LEASE S.A. z siedzibą w Warszawie, Zezwolenie nr 245 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Ełk nieruchomość o powierzchni 1,4743 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30 895 616,00 zł do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 34 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia.Back