Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań Nr 13/2017 r. mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działaności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań Nr 13/2017 r. mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działaności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 13/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gołdap, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy KARTON Sp. z.o.o.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 18 sierpnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy KARTON Sp. z.o.o. z siedzibą w Gołdapi, ul. Strefowa 4, 19-500 Gołdap, , Zezwolenie o nr 244 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Gołdap Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 440 000,00 zł w terminie do dnia 31.12.2019 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 11 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2020 r i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia ( w wymiarze 16 pracowników) przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.Back