Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PS 215/4/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. pn. „Budowa warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na ulicy Brylantowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Turkusową do działki o nr geod. 32807/2), ul. Szafirowej, ul. Turkusowej wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych i pionowych, ułożeniem sieci elektrycznej, oświetleniem typu LED, wykonaniem chodników oraz wybudowaniem zatok autobusowych na w/w ulicach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki” do dnia 27.06.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

1. Oferta firmy Strabag Sp. z o.o. , ul Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
2. Oferta firmy Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ,ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 4 lipca 2017 r., Uchwałą Nr 99/VIII/17, podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania, pn. „Budowa warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na ulicy Brylantowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Turkusową do działki o nr geod. 32807/2), ul. Szafirowej, ul. Turkusowej wraz z wykonaniem oznaczeń poziomych i pionowych, ułożeniem sieci elektrycznej, oświetleniem typu LED, wykonaniem chodników oraz wybudowaniem zatok autobusowych na w/w ulicach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki” , wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (3 220 072,33 zł netto) złożoną przez Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.Back