Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca zaproszenia nr 10/2017 z dnia 26.05.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Ełk

Informacja dotycząca zaproszenia nr 10/2017 z dnia 26.05.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Ełk

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 10/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 2867/1 o pow. 1,8873 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszone w “Naszym Dzienniku” w dniu 26 maja 2017 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: PPHU MARTEX Marta A. Trochimczyk z siedzibą w Ełku, ul. Suwalska 11B. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy PPHU MARTEX Marta A. Trochimczyk Zezwolenie nr 241 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Ełk nieruchomość o powierzchni 1,8873 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 432 250,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz zatrudni co najmniej 6 nowych pracowników do dnia 30 czerwca 2020 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 1 roku licząc od dnia jego osiągnięcia.Back