Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r.

Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r.

Na Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. „Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z separatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk” do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka – o wartości 1 989 357,20 zł netto,

2. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki – o wartości 2 938 315,67 zł netto.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach w dniu 24 maja 2017 r. uchwałą nr 80/VIII/17 podjął decyzję o wyborze wykonawcy zadania pn. „Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z separatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”, wybierając najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny (1 989 357,20 zł netto) złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JÓZEF GAJEK, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka.Back