Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań o nr 8/2017 z dnia 20.04.2017 r. Podstrefa Białystok

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań o nr 8/2017 z dnia 20.04.2017 r. Podstrefa Białystok

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 8/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy Biawar Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, w dniu 31 maja 2017 r. Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy Biawar Produkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Białymstoku, Zezwolenie nr 240 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł w terminie do dnia 30.09.2019 roku oraz zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 25 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2019 r. i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat.
 Back