Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 31.07.2015

ROZSZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE SUWAŁKI Z DNIA 31.07.2015

W wyniku rozstrzygnięcia negocjacji w przetargu łącznym przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2015 r. Zarząd SSSE S.A. wydał przedsiębiorcy LAINER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 209 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 6 pracowników, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku i utrzyma zatrudnienie w tym wymiarze przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 640 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zakupi nieruchomość o pow. 2 ha.Back