Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 30.05.2014r

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 30.05.2014r

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 25.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy „COMAXEL”  Sp. z o.o. Zezwolenie nr 202 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap  zatrudni  co najmniej 8 pracowników  w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku i  utrzyma zatrudnienie w wymiarze 8  pracowników  przez okres   5 lat  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 700 000,00 zł w terminie do dnia 30  czerwca  2019 roku.Back