Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 09.05.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

09.05.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań i przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 28.03.2014 r. wpłynęły 3 oferty: Padma Art. Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 118E, 16-400 Suwałki, Micro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Sordachy 2A, 19-300 Ełk oraz Salag Sp. z o.o., Sp. k.  z siedzibą przy ul. Szafirowej 5, 16-400 Suwałki.

Wszystkie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 05.05.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Micro-Tech Sp. z o.o. zezwolenie nr 193 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 653 209 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 06.05.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy Salag Sp. z o.o., Sp. k. zezwolenie nr 194 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Suwałki zatrudni co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 230 osób przez okres 1 roku, licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 000 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.Back