Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 04.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy IMPRESS-DECCOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zezwolenie nr 195 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 122 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 3  nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia  2019 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 125 pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 06.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy BIG PAK Spółka Cywilna Adam i Martyna Koniuszewscy Zezwolenie nr 196 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni  co najmniej 5 pracowników, w terminie do dnia 31 lipca  2017 roku i utrzyma zatrudnienie  na tym wymiarze  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  700 000,00 zł w terminie do dnia 31 lipca  2017 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zakupi nieruchomość  o pow. 0,4004 ha.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 09.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k  Zezwolenie nr 197 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 553 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 10  nowych pracowników, w terminie do dnia 30 września  2018 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 563 pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 34 805 500,00 zł w terminie do dnia 30 września  2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 12.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy  „ECO-PROGRES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Zezwolenie nr 198 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zwiększy  dotychczasowe zatrudnienie kształtujące  się na poziomie 141 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 15  nowych pracowników, w terminie do dnia 01 stycznia 2017 roku i utrzymanie zatrudnienia w wymiarze 156  pracowników  przez okres  jednego roku  od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  8 306 000,00  zł w terminie do dnia 31 grudnia  2016 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zakupi nieruchomość  o pow. 1,3316 ha.Back