Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 02.04.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE BIAŁYSTOK

02.04.2014 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO W PODSTREFIE BIAŁYSTOK

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego w Podstrefie Białystok opublikowanego w dniu 31.01.2014 r. w Pulsie Biznesu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego Zarząd SSSE S.A wyda Przedsiębiorcy: HIGH TECH PROJEKT Sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Białystok. Przedsiębiorcy zakupi w Podstrefie Białystok działkę inwestycyjną nr 767/29 o powierzchni 3,3781 ha.Back