Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną – działkę o nr geodezyjnym 771/29 i pow. 3,3781 ha, KW: BI1B/00044498/5, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 16 września 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.Back