Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

03.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego (zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r.) zakończonego negocjacjami w dniu 03.12.2013 r., przedsiębiorca – PADMA 3.0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Kościuszki 43 (wcześniej MIMAPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo-Akcyjna) zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 17,0390 ha oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 32788/4, 32777/30, 32777/31, 32795 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca zatrudni przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia 80 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2019 roku i utrzyma zatrudnienia na tym poziomie przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 53 400 000 zł w terminie do dnia 31.12.2019 r.Back