Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 16.04.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

16.04.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu
w dniu 21.03.2013 r. wpłynęły dwie oferty.

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowego “Agastyl” Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R.Jędrowicz z siedzibą w Ełku złożyło ofertę do
przetargu łącznego na wydanie zezwolenia na prowadzenie  działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  oraz na zakup nieruchomości  działka  nr 2760/9 o pow. 1,3020 ha w Podstrefa Ełk.

2. “Przedsiębiorstwo Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik” Spółka Jawna złożyło ofertę  do rokowań na wydanie zezwolenia na prowadzenie
  działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .

Obie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 15.04.2013 r. Zarząd SSSE S.A wydał „Przedsiębiorstwu Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik”
Spółka Jawna zezwolenie  Nr 180 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie  Podstrefa Suwałki
zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników, w terminie do dnia 31.12.2014 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 29 pracowników 
przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł
(słownie: trzy miliony złotych) w terminie do dnia 31.12.2014 r.

13.06.2013

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego w dniu 10.06.2013 r., przedsiębiorca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
“Agastyl” Spółka Jawna D.B. Zrajkowska, J.R.Jędrowicz zakupi na terenie SSSE Podstrefa Ełk nieruchomość o powierzchni 1,3020 ha
oznaczoną numerem geodezyjnym 2760/9 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Ełk.
Przedsiębiorca na terenie strefy zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 33 pracowników,
poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku
i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 500 000 zł
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r.Back