Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 04.12.2012 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

04.12.2012 ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 09.11.2012 r.
wpłynęły dwie oferty.
Firmy „CEZAR-NORD PLAST” Sp. z o.o. oraz „PADMA ART” Sp. z o.o., Spółka komandytowa złożyły oferty na wydanie zezwoleń na działalność
gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki. W dniu 29.11.2012 r. komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła obie oferty.
Następnie firmy przystąpiły do negocjacji.

W wyniku negocjacji przeprowadzonych z „CEZAR-NORD PLAST” Sp. z o.o. w dniu 29.11.2012 r. Przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie
na terenie strefy co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 15.05.2013 r. i poniesie wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 3 610 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.12.2013 r.
W wyniku negocjacji przeprowadzonych z „PADMA ART” Sp. z o.o., Spółka komandytowa Przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie na terenie
strefy co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 04.04.2013 r. i utrzyma zatrudnienie na poziomie 348 pracowników przez okres 5 lat
od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 960 000,00 zł
(słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.05.2015 r.Back