Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 02.10.2012 r. ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

02.10.2012 r. ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Inżynieryjnego Sp. z o.o., ul. Noniewicza 85C, lok. 18, 16-400 Suwałki, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.) na „Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane dnia 02.10.2012 r. dostępne jest w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 375374 – 2012.Back