Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders announced / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy.

pdf Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta 2012Back