Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE ROKOWAŃ, PRZETARGU, PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje o rozstrzygnięciu rokowań, przetargu, przetargu łącznego
opublikowanego w Pulsie Biznesu dnia 19. września 2012 r.
1. W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 18. października 2012 r., przedsiębiorca Crispi Sp. z o. o. otrzymał dnia
31 października 2012 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca na
terenie strefy zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i poniesie wydatki inwestycyjne w
wysokości co najmniej 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.12.2015 roku.
2. W wyniku rozstrzygniętego przetargu, zakończonego negocjacjami przeprowadzonymi w dniu 18 października 2012 r., przedsiębiorca
Salag Sp. z o.o. Sp. k. zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 0,4387 ha oznaczoną numerem geodezyjnym
35005/2.
3. W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego zakończonego negocjacjami przeprowadzonymi w dniu 18 października 2012 r.,
przedsiębiorca Twin Glass zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki nieruchomość o powierzchni 0,6070 ha oznaczoną numerem geodezyjnym
32777/24 oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki. Przedsiębiorca na
terenie strefy zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i poniesie wydatki inwestycyjne w
wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2015 rokuBack