Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do przetargu lub rokowań opublikowanego w Pulsie Biznesu 14.02.2012r. i
ogłoszonego przez SSSE S.A. 14.02.2012r. na nieruchomości położone w Podstrefie Suwałki, Ełk i Gołdap wpłynęły 3 oferty.

Firma Pemabo Sp. z o. o. złożyła ofertę na zakup nieruchomości i wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą w SSSE S.A. Firmy Aquael Sp. z o.o.
oraz Salag Sp. z o. o. Sp. k. złożyły oferty o wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą w SSSE S.A.

Komisja do spraw otwarcia ofert SSSE S.A. przyjęła wszystkie oferty. Następnie firmy przystąpiły do negocjacji. W wyniku negocjacji
firma Pemabo Sp. z o. o. zakupiła nieruchomość na terenie SSSE Podstrefa Suwałki oraz otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki,
zaś firma Aquael Sp. z o. o. otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą w SSSE Podstrefa Suwałki.Back