Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data: 16.01.2012
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, ze drugi przetarg laczny na sprzedaz nieruchomosci –
dzialki o nr. Geod. 767/20 w Podstrefie Bialystok i wydanie zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza
w Suwalskiej specjalnej Strefie Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu lacznego opublikowanego w „Pulsie Biznesu”
w dniu 16 listopada 2011r. zakonczyl sie wynikiem negatywnym w zwiazku z brakiem ofert.

Data: 16.01.2012
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, ze drugi przetarg laczny na sprzedaz nieruchomosci –
dzialki o nr. Geod. 771/17 w Podstrefie Bialystok i wydanie zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza w Suwalskiej specjalnej Strefie Ekonomicznej
przeprowadzony na podstawie zaproszenia do przetargu lacznego opublikowanego w „Pulsie Biznesu” w dniu 16 listopada 2011r.
wygrala firma BISON CHCKS S.A. z siedziba w Bialymstoku.

Data: 05.09.2011
Rada Nadzorcza SSSE S.A. zaprasza do skladania ofert.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwalkach jako zarzadzajacy Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548)
w sprawie przetargów i rokowan oraz kryteriów oceny zamierzen co do przedsiewziec gospodarczych, które maja byc podjete
przez przedsiebiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:

  • a)rokowan w celu wylonienia przedsiebiorców, którzy uzyskaja zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
    na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowan, kierowane jest do przedsiebiorców, którzy
    posiadaja udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomoscia polozona na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i
    zamierzaja prowadzic dzialalnosc gospodarcza na podstawie zezwolenia.
  • b)przetargu w celu wylonienia przedsiebiorców, którzy uzyskaja zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
    na terenie Strefy i nabeda prawo wlasnosci do nieruchomosci polozonych na terenie Strefy.

1. Przetargiem objete sa nizej wymienione dzialki stanowiace wlasnosc SSSE S.A. :

– polozone na terenie Podstrefy Suwalki:
KW: SU1S/00047303/8 – nr 32777/11 pow.: 0,4000 ha, nr 32777/12 pow.: 0,9656 ha, nr 32799/3 pow.: 0,1344 ha
KW: SU1S/00038190/6 – nr 32799/5 pow.: 1,5308 ha, KW: SU1S/00038180/3 – nr 32800/3 pow.: 0,7845 ha,
KW: SU1S/00020842/3 – nr 35005/2 pow.: 0,4387 ha, KW: SU1S/00038190/6 – nr 35015 pow.: 1,0906 ha, nr 35011
pow.: 0,6714 ha, nr 35012 pow.: 0,3020 ha, nr 35008/2 pow.: 0,7114 ha, nr 32788/4 pow.: 0,3186 ha, 32777/23 pow.: 2,6070 ha,
nr 32777/21 pow.: 13,9328 ha.

– polozone na terenie Podstrefy Elk: KW: OL1E/00045179/1 – nr 2769/1 pow.: 0,5083 ha, KW: OL1E/00029721/1 – nr 2758/1 pow.: 1,5054 ha, nr 2760/4 pow.: 2,0974 ha,
nr 2760/9 pow.: 1,3020 ha, nr 2767/4 pow.: 3,8110 ha, nr 2769/3 pow.: 0,8319 ha, nr 2769/4 pow.: 1,3316 ha, nr 2770 pow.: 0,6738 ha,
nr 2771/1 pow.: 2,0005 ha, nr 2771/3 pow.: 3,7820 ha, nr 2775/2 pow.: 0,7971 ha

– polozone na terenie Podstrefy Goldap:
KW: OL1C/00002758/3 – nr 247 pow.: 0,4959 ha, KW: OL1C/00010762/3 – nr 248 pow.: 0,5429 ha, KW: OL1C/00001060/6 – nr 224/116 pow.: 1,8825 ha,
nr 224/114 pow.: 0,1030 ha, nr 224/117 pow.: 0,3010 ha, nr 224/118 pow.: 0,4644 ha, nr 224/120 pow.: 0,0800 ha,
nr 224/122 pow.: 0,3552 ha, nr 224/124 pow.: 0,0350 ha, nr 224/125 pow.: 3,4583 ha

Wyzej wymienione nieruchomosci objete sa aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza sie mozliwosc
skladania ofert na czesci wymienionych dzialek.

2. Kryteria oceny zamierzen, co do przedsiewziec gospodarczych, które maja byc podjete na terenie Strefy, sposób przygotowania
oferty i wysokosc wadium, którego wplacenie jest warunkiem udzialu w przetargu okresla Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
lub Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowan.

3. Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargu w cenie 5 000 zl + nalezny podatek VAT, lub Specyfikacje Istotnych Warunków
Rokowan w cenie 8 000 zl + nalezny podatek VAT mozna nabyc w biurach Podstref (adresy ponizej) po przedlozeniu
dowodu zaplaty na w/w sume na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwalki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Oferty nalezy skladac w siedzibie Spólki w Suwalkach przy ulicy Noniewicza 49 do dnia 26 wrzesnia 2011 r. do godziny 11.00.

5. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Spólki dnia 26.09.2011 r. o godzinie 11.30.

Wszelkich informacji udzielamy pod adresami: 16-400 Suwalki, ul. Noniewicza 49, tel./fax: (087) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;
19-300 Elk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (087) 610 62 72, fax: (0-87) 610 3353, e-mail: elk@ssse.com.pl;
19-500 Goldap, ul. Gumbinska 1, tel. 607 05 82 22 , e-mail: goldap@ssse.com.pl www.ssse.com.plBack