Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSTRZYGNIECIE

ROZSTRZYGNIECIE

Zarzad SSSE S.A. informuje, iz w wyniku zaproszenia do przetargu lacznego ogloszonego 10.08.2011r. przez SSSE S.A. na nieruchomosci
polozone w Podstrefie Bialystok, do dnia 10.10.2011r. nie wplynela zadna oferta. Przetarg zakonczyl sie wynikiem negatywnym.

Zarzad SSSE S.A. informuje, iz w wyniku przetargu ogloszonego 6.09.2011r. zlozona zostala oferta firmy Quercus Sp. z o. o. o wydanie
zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza w SSSE S.A. Komisja do spraw rokowan SSSE S.A. przyjela oferte, która spelnila wszystkie wymogi zawarte w ogloszeniu.

Badanie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2011

Rada Nadzorcza SSSE S.A.informuje, iz 7.10.2011r. po analizie zlozonych ofert dokonala wyboru firmy, która przeprowadzi badanie
sprawozdania finansowego Spólki za rok 2011. Wykona je firma „Audyt i Rachunkowosc” Daniela Jasiulewicz z Suwalk.Back