Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Do 30 kwietnia 2023 roku trwa nabór do trzeciej edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”.

Do 30 kwietnia 2023 roku trwa nabór do trzeciej edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje projekt Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur.

Nagroda stanowi wyróżnienie przede wszystkim dla firm, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą. Jest to nagroda dla przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej, przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, promujących pozytywny wizerunek regionu.
Nagroda stanowi wyróżnienie dla firm zwiększających swoją innowacyjność produktową, usługową i procesową. Wyróżnia podmioty, które wnoszą wkład w rozwój myśli technologicznej, sprzyjają transferowi nowych technologii oraz produktów i usług do gospodarki.

Nagrody Gospodarcze przyznawane są w dwóch kategoriach:
• „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami
• „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Warunkiem udziału jest złożenie w wyznaczonym terminie, – do 30 kiwetnia 2023 r.  kompletnie wypełnionego wniosku zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://zagle.warmia.mazury.pl/do-pobrania/  podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Integralną częścią wniosku zgłoszeniowego są wszelkie dokumenty i materiały załączone do wniosku.

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej do 30 kwietnia 2023 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl Powrót