Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / 100 mln zł na innowacje w żywieniu. NCBR ogłasza I konkurs NUTRITECH

100 mln zł na innowacje w żywieniu. NCBR ogłasza I konkurs NUTRITECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od 6 lipca do 30 września br., do godz. 16:00.

Zakres tematyczny I konkursu NUTRITECH obejmuje trzy obszary:

I. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI, M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI
II. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM
III. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA
Każdy z powyższych obszarów został zdefiniowany przez 3 – 6 zagadnień, które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów.

Do konkursu mogą przystąpić:
• przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
• przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
• w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:
• badania przemysłowe,
• eksperymentalne prace rozwojowe,
• prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Więcej informacji na temat konkursu TUTAJ

NUtritechPowrót