Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Polska Strefa Inwestycji / Informacje ogólne

Polska Strefa Inwestycji – ulga podatkowa

Przedsiębiorco, korzystaj z ulgi podatkowej!

Zwolnienie podatkowe nawet do 70% kosztów inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia, który umożliwia przedsiębiorcom, realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski, uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 12, 14 lub 15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości wydatków kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Nowa inwestycja może być realizowana zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia przedsiębiorca musi otrzymać decyzję o wsparciu, która jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w przypadku, gdy nowa inwestycja jest realizowana na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Inwestujący tu przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z najwyższej w skali kraju pomocy publicznej. 

Mapa obszaru zarządzanego przez SSSE S.A.

Polska Strefa Inwestycji - ulga podatkowa

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji nowa inwestycja jest rozumiana jako:

  • Założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • Dywersyfikacja produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
  • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
    lub
  • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu, mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego.
  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi, takie jak m.in.: specjalistyczne usługi informatyczne, wybrane usługi rachunkowo-księgowe, usługi centrów telefonicznych, architektoniczne i inżynieryjne, czy doradztwa w sprawach środowiska.

Szczegółowy zakres działalności, na który nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.


Powrót